نمایش یک نتیجه

+
۳۵,۰۰۰ تومان
+
+
۳۵,۰۰۰ تومان
+
+
۶۰,۰۰۰ تومان
+
۷۰,۰۰۰ تومان
+
۸۵,۰۰۰ تومان
+
+
۷۰,۰۰۰ تومان
+
+
۴۵,۰۰۰ تومان
+
۴۵,۰۰۰ تومان
+
+
۵۰,۰۰۰ تومان
+
+
+
۵۸,۰۰۰ تومان
+
۵۹,۰۰۰ تومان
+
۲۵,۰۰۰ تومان
+
۳۷,۰۰۰ تومان
+
۲۳,۰۰۰ تومان
+
۲۳,۰۰۰ تومان
+
۲۳,۰۰۰ تومان
+
۲۳,۰۰۰ تومان
+
+
+
۳۸,۰۰۰ تومان
+
۳۵,۰۰۰ تومان
+
+
۳۵,۰۰۰ تومان
+
۴۵,۰۰۰ تومان
+
۸۵,۰۰۰ تومان
+
۹۵,۰۰۰ تومان
+
۴۰,۰۰۰ تومان
+
۴۵,۰۰۰ تومان
+
۴۵,۰۰۰ تومان

هود لنز چیست ؟ چرا از هود لنز استفاده می کنیم ؟ شاید دلیل ساده ای که عکاسان از هود لنز استفاده نمی کنند عدم اطلاعات اونها از مزایای خوب آن هست ، هود لنز وسیله ای بسیار کاربردی است که کنتراست عکس ها رو افزایش می دهد و حالت فلیر و گوست عکس های شما رو از بین می برد ، در نتیجه عکس های شما واضح تر و با کیفیت بیشتری ثبت می شوند. این وسیله کاربردی ، حتی در مواردی که نگرانی از شعاع های نور مستقیم هم وجود ندارد ، به خاطر مهار نورهای کلی موجود در محیط باعث بهبود کنتراست و رنگ عکس می شود.هم چنین محافظی خوب برای لنز های شماست و بسیاری از عکاسان حرفه ای از آن برای محافظت بیشتراستفاده می کنند.